Začátky

Firma MIRO byla založena 1. 10. 1990 Ladislavem Koumarem a vychází z dlouholeté tradice výroby pletených rukavic.

Sídlo a výrobní prostory firmy se nachází ve obci Borová nedaleko města Polička, téměř uprostřed České republiky. Vzhledem k tomuto umístění, téměř v srdci Evropy, má výhodnou pozici i pro logistické zajištění dodávek do všech částí evropského kontinentu, především do zemí Evropské unie.

Výroba rukavic zde byla v Borové zavedena v roce 1948, kdy do nevyužitého objektu bývalého hotelu byly převezeny stroje ze zrušeného závodu v přilehlé vesnici Oldříš. Od této doby zde probíhá pouze výroba pletených rukavic. V roce 1949 převzal závod v Borové státní podnik MODETA. MODETA byla jedním z největších výrobců textilu v Československu, sdružovala 12 závodů a měla celkem přes 4000 zaměstnanců. Závod v Borové měl označení 06 a bylo zde zaměstnáno 160 lidí.

Rozvoj

Po roce 1989 zde byla státní výroba rukavic ukončena a byla založena firma MIRO, která navázala a pokračovala ve výrobě. Vzhledem k tehdejším změnám v politické situaci, bylo nutné změnit i způsob výroby, technologii výroby a také sortiment. Za přes dvacet let trvající historii firmy MIRO byly učiněny velké investice do strojového vybavení, technologii a vývoje.

V letech 1990 – 2000 byla provedena obnova strojového parku, byly nahrazeny pletací stroje ruské výroby moderními stroji japonské výroby, tím se zvýšila kapacita a efektivita firmy. Byly nakupovány různé typy strojů, aby nabízený sortiment byl co nejširší – sortiment byl přizpůsoben novým požadavkům a trendům. Zejména se zde začaly vyrábět ochranné rukavice proti řezu – které vycházely z vývoje a patentu na neprořeznou přízi. Tento vývoj započal Ladislav Koumar již v osmdesátých letech a zdárně ho dovedl k výrobě první neprořezné rukavice v České republice, která se dodnes prodává pod názvem Bivoj. Po ukončení této fáze byla výrobní kapacita firmy okolo milionů párů ročně.

Expanze ve výrobě

V roce 2001 byla postavena nová hala pro pletení rukavic, protože stávající objekty byly již kapacitně nedostačující. Byl zvětšen i prostor pro skladování, neboť s vyšší výrobou bylo nutné nakupovat i více surovin.

V letech 2001-2006 byly postupně dokupovány další stroje, výrobní kapacita firmy se zdvojnásobila. V roce 2005 byl zakoupen japonský stroj, který nám umožňuje vyrábět rukavice s protiskluzovými terčíky. V tomto období byl také prováděn rozsáhlý výzkum a vývoj nových přízí. Zejména byla navázána spolupráce s firmou DuPont a na trh byly uvedeny rukavice z materiálu Kevlar®. Souběžně byly vyvíjeny vlastní neprořezné příze využívající nové materiály a technologie, rukavice z těchto nových přízí byly uvedeny na trh v roce 2006 pod značkou AntiCut® a Sharpking®. Ve firmě byla také vytvořena nová dílna se šicími stroji, umožňující našívat kůži na pletenou rukavici.

Vývoj

V letech 2007 – 2012 byl dále prohlouben výzkum v oblasti přízí, s využitím všech znalostí byla vytvořena superodolná příze a vytvořeny rukavice vyráběné pod značkou Panzerhand®. Dále docházelo k obnově a rozšíření strojového parku, starší stroje byly postupně nahrazovány novějšími, celkově vzrostla kapacita firmy na hodnotu okolo tří milionů párů pletených rukavic ročně. Důležitou součástí všech období bylo investování do testování a certifikace všech typů rukavic. Vznikla zde také malá laboratoř, vybavená strojem na testování řezu dle EN388 a to zejména pro vývoj nových typů rukavic, ale samozřejmě také pro kontrolu hodnot rukavic vyráběných.

V roce 2012 byla započata výstavba nové haly, do které byla v roce 2013 umístěna linka na výrobu máčených rukavic (PU, latex, nitril…). Firma MIRO touto investicí dále rozvinula sortiment nabízených rukavic, nabídla zákazníkům operativní možnost dodávek (neboť většina ostatních výrob je umístěna v asijských destinacích) a otevřely se jí další možnosti ve vývoji a výzkumu.

Firma MIRO je již od založení firmou rodinnou, bez zahraničních investic a účastí, která se vlastní pílí a pílí svých zaměstnanců vypracovala z regionální firmy na jednu z největších firem vyrábějících rukavice v Evropě. Naši výhodou vždy byla výroba, kvalita, snadná dostupnost a rychlost dodávek.